Show simple item record

dc.contributor.advisorGrubić, Goran
dc.contributor.otherĐorđević, Nenad
dc.contributor.otherRadin, Dragoslava
dc.contributor.otherRužić-Muslić, Dragana
dc.contributor.otherStojanović, Bojan
dc.creatorIvetić, Aleksandra M.
dc.date.issued2017-07-18
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=5250
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:16219/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=49353999
dc.description.abstractSve silaže nezavisno od kvaliteta su podložne aerobnoj degradaciji. Izlaganje silaže vazduhu pri otvaranju silosa a zatim u i hranidbenom prostoru kada je najčešće na farmi sastavni deo TMR neizbežno dovodi do njenog aerobnog kvarenja. Aerobno kvarenje silaža je složen proces koji zavisi od mnogo faktora. Aerobna degradacija rezultira proizvodnjom CO2 i posledično gubicima. Zbog toga, koriste se inokulanti BMK koji mogu da efikasno usmere mlečno kiselinsku fermentaciju u željenom smeru i imaju uticaja na dužu aerobnu stabilnost silaže. Hemijski sastav i epifitna mikroflora isečene mase biljaka u momentu siliranja kao i vrsta primenjenog mikrobiološkog inokulanta utiču na promenu HV vrednosti i dužinu AS silaža. Ciljevi istraživanja bili su: 1. Određivanje razlika u HV, hemijskog i mikrobiološkog sastava između eksperimentalnih silaža 5 različitih hibrida (rani, 2 srednje rana, srednje kasni i 1 kasni) kukuruza siliranim sa tri različita mikrobiološka inokulanta i sa kontrolnim tretmanom tokom 60 dana; 2.Određivanje razlika u HV, hemijskog i mikrobiološkog sastava između eksperimentalnih senaža lucerke siliranim sa tri različita mikrobiološka inokulanta i sa kontrolnim tretmanom u periodu od 40, 90, 120 i 150 dana; 3.Određivanje uticaja 3 različita mikrobiološka inokulanta, kao i epifitne mikroflore u kontrolnom tretmanu na dužinu AS eksperimentalnih silaža kukuruza i senaže lucerke primenom laboratorijske metode Ashbell i Weinberg, (1991). U cilju ispitivanja uticaja mikrobioloških inokulanta na HV i AS silaže kukuruza korišćena su 3 različita inokulanta: inokulant 1 i 2 su sadržali različite heterofermentative i homofermentative BMK ; i inokulant 3 isključivo homofermentativnim BMK. Ukupan broj tretmana bio je 80. U cilju ispitivanja uticaja mikrobioloških inokulanta na HV i AS senaže lucerke korišćena su 3 različita inokulanta: inokulant 1 i 3 su sadržali različite isključivo homofermentativne BMK; i inokulant 2 koji je sadržao heterofermentativne i homofermentativne BMK. Ukupan broj tretmana bio je 64...sr
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Пољопривредни факултетsr
dc.rightsAutorstvo-Nekomercijalno-Bez prerade 3.0 Srbija (CC BY-NC-ND 3.0)
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectsilaža, senaža, hranljiva vrednost, aerobna stabilnost, inokulanti, kukuruz, lucerka, siliranje, aerobna degradacija, ugljen dioksidsr
dc.subjectsilage, haylage, nutritive value, aerobic stability, inoculants, corn, alfalfa, ensiling, aerobic deterioration, carbon dioxideen
dc.titleUticaj mikrobioloških inokulanata na hranljivu vrednost i aerobnu stabilnost silaže kukuruza i senaže lucerkesr
dc.title.alternativeEffect of microbiological inoculants on nutritive value and the aerobic stability of corn silage and alfalfa haylage.en
dc.typePhD thesis


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record