Show simple item record

Occulture in poetics of Marina Abramović; Оккультура в поэтике Марины Абрамович

dc.contributor.advisorRadulović, Nemanja
dc.contributor.otherMarković, Ljiljana
dc.contributor.otherRajčević, Simonida
dc.creatorPešić, Nikola J.
dc.date.issued2016-07-04
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=3368
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:11856/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=48081935
dc.description.abstractSvrha ove studije je da se istraži značaj okulture (K. Partridž) u radu srpske savremene umetnice Marine Abramović. Prvo su predstavljene metode akademske discipline nazvane studije zapadnog ezoterizma. Budući da se radi o relativno mladoj disciplini, predstavljeno je nekoliko važnih ličnosti koje su doprinele njenom razvoju. Istovremeno, pružene su različite definicije često kontroverznih pojmova koji će biti korišćeni u analizi, poput ezoterizma, okultizma ili nju ejdža. Na kraju pregleda naučnog proučavanja ezoterizma, predstavljen je sociološki koncept okulture Kristofera Partridža, koji će ovde biti primenjen kao sveobuhvatni termin u analizi umetnosti Marine Abramović. Na početku analize predložena je periodizacija života i dela Marine Abramović, podelom na: 1) beogradski period, 1970-1976; 2) period rada s Ulajem, 1976-1988; 3) period afirmacije, 1988-2002; i 4) period konsolidacije, 2002-trenutno. Ponuđen je kratak pregled stručne literature o Abramovićevoj, koja je podeljena prema pristupu na: 1) proezoteričnu, 2) feminističku i 3) biografsku. Pružen je zatim prikaz društvenog i kulturnog konteksta perioda socijalističke Jugoslavije 1970-ih, unutar kojeg je umetnica započela karijeru. Oslanjajući se na koncept okulture i kontrakulture (T. Rošak) — odnosno njene specifične verzije u socijalističkoj Jugoslaviji (R. Vučetić) — predložena je heuristička podela jugoslovenske kontrakulture na dve struje: 1) novu levicu i 2) hipi okulturu, nakon čega je data kratka analiza njihovih glavnih uticaja na jugoslovensku kulturu kraja 1960-ih i početka 1970-ih. Predstavljen je uticaj ideja nove levice na pojedine teoretičare i umetnike tzv. nove umetničke prakse, okupljene u Beogradu oko Studentskog kulturnog centra. Dat je prikaz već poznatog uticaja hipi okulture na neoavangardno pozorište. Zatim je pružena detaljnija analiza „kompleksa ezoteričnih pojava” (M. Šuvaković) na neoavangardne jugoslovenske umetničke grupe OHO, Kôd, (Э i (Э-Kôd, odnosno stvaranje umetničkih komuna: Porodice u Šempasu i Porodice bistrih potoka. Razmotren je uticaj okulture na beogradsku urbanu kulturu, na primeru časopisa Izgled. Okultura na filmu predstavljena je na primeru WR: Misterije organizma (1971) Dušana Makavejeva. „Okultni bum” (G. Đurđević) u jugoslovenskom izdavaštvu...sr
dc.description.abstractAim of this study is to trace the relevance of the occulture (C. Partridge) in the work of the Serbian contemporary artist Marina Abramović. At the beginning, tools and methods of the academic discipline Western Esotericism Studies are presented. Since it is a relatively new discipline, several important figures which have contributed to its development are discussed. At the same time, various definitions of the terms, often controversial — such as esotericism, occultism, and New Age — will be introduced and employed in the analysis. At the end of the survey of the scholarly study of esotericism, Christopher Partridge’s new sociological concept of occulture is presented as an allencompassing term in order to be applied later in the analysis of Marina Abramović’s art. At the beginning of the analysis the following periodization of the life and the work of Marina Abramović is proposed: 1) Belgrade period 1970-1976; 2) period of work with Ulay, 1976-1988; 3) affirmation period, 1988-2002; 4) consolidation period, 2002-now. Short review and the following classification of the exsisting literature on Abramović is given, according to its approach: 1) pro-esoteric, 2) feministic i 3) biographical. Review of the social and cultural context of the period of the socialist Yugoslavia in the 1970s in which the artist started her carrier is given. Following the concept of the occulture (C. Partridge), and counterculture (T. Roszak) — and its specific version in socialistic Yugolavia (R. Vučetić) — a heuristic classification of the Yugoslav counterculture is given, as following: 1) New Left, and 2) hippie occulture. After that, a short analysis of these two countercultural currents’ influences on Yugoslav culture at the end of the 1960s and the beginning of the 1970s is given. The influence of the New Left on certain theoreticians and artists of the so called “new artistic practice,” gathered around the Student Cultural Centre in Belgrade, is elaborated. An overview of the well known influence of the occulture on the neo-avant-garde theatre is given. Additionally, a more detailed look at the influence of what M. Šuvaković calls “complexes of the esoteric phenomena” on neo-avant-garde artistic groups such as OHO, Kôd, (Э i (Э-Kôd, and the creation of the artistic communes Family in Šempas and Bistri potok family, is given. The...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Филолошки факултетsr
dc.rightsAutorstvo-Nekomercijalno-Bez prerade 3.0 Srbija (CC BY-NC-ND 3.0)
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectMarina Abramović, okultura, zapadni ezoterizam, nju ejdžsr
dc.subjectMarina Abramović, occulture, western esotericism, New Ageen
dc.titleOkultura u poetici Marine Abramovićsr
dc.titleOcculture in poetics of Marina Abramović; Оккультура в поэтике Марины Абрамовичen
dc.typeThesis


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record