Show simple item record

The anthropographic lexicon in the speech of the Svrljig area: a linguo-geographic approach

dc.contributor.advisorRadić, Prvoslav
dc.creatorSavić Grujić, Ana R.
dc.date.issued2016-07-11
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=3440
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:12013/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:12059/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=48106511
dc.description.abstractДокторска дисертација ,,Антропографска лексика у говорима сврљишког краја – лингвогеографски приступ” бави се изучавањем лексичког фонда којим се означава човек према физичким особинама у говорима сврљишког краја. Термин антропографска лексика употребљавамо у значењу ‒ лексика којом се означава човек по свим својим својствима: физичким, карактерним, социјалним. Определили смо се да обради ове лексике приступимо преко онога што је очигледно, а то су, најпре, телесне особине човека, тј. карактеристике које саговорник може видети (и/или чути) у контакту с носиоцем тих особина. Ради добијања прецизнијих резултата истраживање смо спровели на ужем географском подручју – у говорима сврљишког краја. Детаљна анализа фундирана на релевантној и обимној грађи, прикупљеној на терену, пружила је могућност да се кроз језичку перспективу сагледа како се конкретна језичка заједница односи према једном делу друштвене стварности – човеку и његовим телесним карактеристикама...sr
dc.description.abstractThe doctoral dissertation entitled The anthropological lexicon in the speech of the Svrljig area – a linguo-geographic approach deals with the study of the lexicon which is used to denote an individual based on his physical traits, in the speech of the Svrljig area. The term anthropogeographic lexicon refers to a lexicon used to denote an individual based on his features: physical features, social features, character. In the analysis of this lexicon, we selected an approach based on what is evident, and this primarily includes the physical features of individuals, that is, characteristics which the interlocutor can see (and/or hear) in contact with the individual in possession of these features. In order to obtain more precise results, we carried out the research in a very narrow geographic area – in the speech of the Svrljig area. A detailed analysis founded on relevant and extensive material, collected in the field, offered us the opportunity to use a linguistic perspective in order to view how a particular human community treats a certain part of the social reality – an individual and his physical features...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Филолошки факултетsr
dc.rightsAutorstvo-Nekomercijalno-Bez prerade 3.0 Srbija (CC BY-NC-ND 3.0)
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectпризренско-тимочки говорни тип, сврљишко-заплањски говорни тип, антропографска лексика, лексичко-семантичка анализа, творбена анализа, ареални приказ.sr
dc.subjectlexicon, lexical-semantic analysis, derivational analysis, areal overview.en
dc.titleАнтропографска лексика у говорима сврљишког краја: лингвогеографски приступsr
dc.titleThe anthropographic lexicon in the speech of the Svrljig area: a linguo-geographic approachen
dc.typeThesis


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record