Harvested Faculties


FacultyNumber of items
Универзитет у Београду, Филозофски факултет 1
Универзитет у Крагујевцу, Економски факултет 3
Универзитет у Крагујевцу, Правни факултет 3
Универзитет у Крагујевцу, Природно-математички факултет 3
Универзитет у Крагујевцу, Факултет медицинских наука 8
Универзитет у Крагујевцу, Филолошко-уметнички факултет 5
Универзитет у Нишу, Машински факултет 1
Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет 3
Универзитет у Нишу, Технолошки факултет у Лесковцу 1
Универзитет у Нишу, Филозофски факултет 1