Harvested Faculties


FacultyNumber of items
Универзитет у Крагујевцу, Факултет техничких наука у Чачку 3
Универзитет у Крагујевцу, Филолошко-уметнички факултет 1
Универзитет уметности у Београду, Факултет драмских уметности 2
Универзитет уметности у Београду, Факултет примењених уметности 1
Универзитет у Нишу, Економски факултет 2
Универзитет у Нишу, Машински факултет 3
Универзитет у Нишу, Медицински факултет 2
Универзитет у Нишу, Филозофски факултет 3